De NVAW heeft wat te vieren!

De NVAW heeft wat te vieren!

Dat de NVAW 5 jaar bestaat?                                                                                                                                                                                           Ja, dat klopt maar dat is nog niet zover. Het is voor de NVAW een groter feest!                                                                                                     Vandaag is de 100ste factuur voor een castratie voldaan.

Een mooie reden om alle mensen die de NVAW steunen en een warm hart toedragen hartelijk te danken. De donateurs, de personen die eenmalig doneren, de vrijwilligers, Stichting Dierenlot die het de NVAW financieel mede mogelijk heeft gemaakt de start te maken. Greyhound Friends en GINN die zich inzetten voor de NVAW en al de mensen die kleding, een halsband of een veiligheidstuig bestelden. De Dierenopvangcentra die gebruik van het aanbod van de NVAW wilde maken en mede daardoor achter het te bereiken doel van de NVAW staat, namelijk het castreren van deze honden. Mede door u allen heeft de NVAW dit kunnen realiseren en deze 100ste castratie kunnen voldoen.

Ook een mooie reden om Pietje in het daglicht te plaatsen nu het kan, zijn castratie zorgde voor de 100ste factuur.                                                 Pietje werd op 18 april jl. gevonden, bewust werd er gekozen om geen foto van hem te plaatsen alleen een omschrijving, geen eigenaar die zich meldde. In zijn regio werden in een zeer korte tijd 4 windhonden gevonden. Daarvan hadden 2 honden een trauma, waarvan één een breuk zo gecompliceerd was dat men over moest gaan tot amputatie van dit achterbeen. Dit is allemaal goed verlopen en deze hond is inmiddels geadopteerd. Voor Pietje, ook al weet hij het zelf maar half, is het zelfs dubbel feest want ook hij is geadopteerd.