‘Criminele’ windhonden zoeken thuis.

17 Februari jl. werd er in de Leeuwarder Courant aandacht geschonken aan de windhonden Ginger, Charlie en Winston. Bovenaan het artikel stond de tekst: ‘Criminele’ windhonden zoeken thuis.

Het artikel ging over de 3 van de 6 windhonden die op 9 oktober 2017 in Axel tijdens een “Hare Coursing” in beslag waren genomen. Een oplettende boer had de politie gebeld.

De Officier van Justitie besluit in deze dat de honden naar een opslaghouder overgebracht worden waar ze blijven tot de rechter een uitspraak gedaan heeft.

De rechter deed een uitspraak over deze zaak en de honden gingen niet terug naar hun eigenaars. Ze werden ondergebracht in Stichting Dierenopvang De Wissel te Leeuwarden en Dierenbeschermingscentrum Amersfoort.

Uit bescherming voor de honden heeft de NVAW in overleg met de dierenopvangcentra besloten dit artikel niet te plaatsen voordat alle honden geplaatst zouden zijn. Helaas zijn we nu een jaar verder en wacht 1 van de honden nog steeds op adoptie. In overleg met de dierenopvang waar deze hond verblijft hebben we een oproep voor adoptie geplaatst met zijn achtergrond verhaal erbij. En nu kan het artikel ook geplaatst worden op de website van de NVAW.

In Februari werd de NVAW benaderd door Stef Altena, verslaggever politie en justitie van de Leeuwarder Courant.  De beheerder van Stichting Dierenopvang De Wissel te Leeuwarden, waar 3 van de “criminele”windhonden verbleven, had een gesprek gehad met hem verwezen naar de NVAW, die zouden hem nog meer informatie kunnen geven over de “Hare coursing” en het stropen met windhonden.

Er werd een telefonische afspraak gemaakt en het interview kon plaats gaan vinden.

Veel werd er besproken, veel meer dan in het artikel geplaatst kon worden.

Graag willen wij het artikel aan u laten lezen.

En ziet u iets verdachts ………….. bel 112!

 

Bronvermelding: Leeuwarder Courant

https://www.lc.nl/friesland/Criminele-windhonden-zoeken-thuis-22920895.html?u

17 februari 2018

‘Criminele’ windhonden zoeken thuis.

Voor windhonden die door Ieren zijn gebruikt voor de illegale gokjacht, wordt vanuit Leeuwarden gezocht naar een veilig nieuw thuis.

Het woeste geblaf komt van een gespierde boxer verderop in de kennel. De drie windhonden Winston (3), Charlie en Ginger (5) maken helemaal geen geluid. Ze lopen met hun ranke lijven ontspannen heen en weer in het verblijf en steken hun spitse snuit door de tralies om geaaid te worden door Thije de Haan, hun tijdelijke baasje in dierenasiel De Wissel.

,,Het zijn hele rustige en sociale honden. Super lief”, zegt De Haan. ,,Prachtige eigenschappen voor een hond, maar daar kun je je wel op verkijken.” Want deze windhonden hebben nog een hele andere kant. ,,Zien ze iets dat op wild lijkt, een konijn of zo of een kat onder een auto, dan zijn ze niet meer te houden. Je moet ze al-tijd aan de lijn houden.”

Stroperij.

De drie windhonden hebben een bijzondere achtergrond. In het najaar werden ze – samen met nog drie soortgenoten – in beslag genomen aan de rand van een veld in Zeeland. De vijf Ierse mannen die ook in het veld waren, werden opgepakt wegens stropen. De dieren zijn door hen gebruikt voor het zogenoemde hare coursing. Hierbij wordt er met een groep windhonden jacht gemaakt op hazen. De knaagdieren hebben geen schijn van kans tegen de honden, die snelheden van rond de 70 kilometer per uur kunnen halen.

Door honden in beslag te nemen pak je de eigenaren het hardst

Nadat het in 2004 in Groot-Brittanië werd verboden (in Ierland is het nog wel toegestaan, met vergunningen) is de hazenjacht met windhonden de illegaliteit in gegaan. ,,Sinds afgelopen september wordt er extra op gehandhaafd in Engeland en hebben die bendes ontdekt dat in met name Zeeland en Vlaanderen weinig toezicht in het veld is”, zegt Carina van de Nederlandse Vereniging van Asiel Windhonden (NVAW). Haar achternaam wil ze niet in de krant, uit angst voor de organisatoren. ,,De praktijken hebben zich naar deze kant van het Kanaal verplaatst.”

De politie in Noord-Nederland is van de illegale jacht met windhonden op de hoogte, maar heeft er in dit landsdeel nog geen meldingen over gehad.

Gokken

Er kan in bepaalde cafés in Engeland en Ierland gegokt worden op welke hond als eerste een haas pakt en welk dier de meeste hazen weet te doden. De organisatoren filmen de jacht en sturen de beelden door naar de gokkers. Wie wil weten hoe de windhondenjacht er precies aan toegaat, kan voor beelden terecht op YouTube.

Nederlanders gebruiken de speciaal voor de jacht gefokte windhonden ook, maar dan voor het stropen. ,,Dan hebben we het met name over Brabant en Limburg”, zegt Carina. De NVAW probeert de praktijken in kaart te brengen en inventariseert welke dubieuze windhonden er worden aangeboden op onder meer Marktplaats. ,,We hebben er een rapport over aangeboden bij verschillende politieke partijen, maar er nooit meer iets van gehoord. Deze misdaden zijn nog niet bekend en men wil er blijkbaar ook niet veel van weten”, zegt Carina.

Jacht met windhonden.

Heel soms lukt het de politie om de honden in beslag te nemen. ,,Daarmee pak je de eigenaren het hardst”, weet Carina. Het devies is dan om ze snel steriel te maken zodat er niet langer mee gefokt kan worden en ze zover mogelijk van hun voormalige baasjes in een asiel te zetten. ,,Ze proberen de honden weer terug te krijgen om er weer mee door te gaan.”

Vandaar ook dat de helft van de honden die in Zeeland in beslag werden genomen, in Leeuwarden is beland. ,,We willen ze heel graag hier in de buurt onderbrengen bij mensen die verstand van zaken hebben”, zegt Thije de Haan van De Wissel. ,,Iemand die begrijpt dat het jachtinstinct van deze dieren er nooit weer uitgaat. Je moet met ze aan de slag willen. Iemand die zegt: ‘ach dat valt wel mee’, die krijgt ze dus niet. Het blijven fantastische lieve honden die zich in hun huis direct aan je overgeven.”

Stef Altena, verslaggever politie en justitie.