Financieel

De NVAW wil een transparante vereniging zijn en daarbij past het publiceren van kwartaalcijfers.

Financieel overzicht  NVAW 1e kwartaal 2024
januari/februari/maart
Saldo per 01-07-2023   € 4.155,86
Inkomsten uitgaven
Donateurs                     215,00 Neutralisatie kosten (2)    578,00
Donaties Portokosten
Verkopen kleding                       24,00 Materiaal kleding/tuigen
Ontvangen portokosten                         5,25 Hosting website
Diversen Bankkosten      43
Telefoonkosten
Diversen
Totaal                    244,25 Totaal 621,00
Saldo per 31-03-2024   €  3.779,11

 

Financieel overzicht NVAW 4e kwartaal
oktober/november/december
Saldo per 01-07-2023   € 4.331,02
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  195,00 Neutralisatie kosten (1)    241,11
Donaties                    25,00 Portokosten      21.90
Verkopen kleding                  156,00 Materiaal kleding/tuigen    281,00
Ontvangen portokosten                    35,10 Hosting website
Diversen Bankkosten     42,25
Telefoonkosten
Diversen
Totaal                  411,50 Totaal    586,26
Saldo per 31-12-2023   €  4.155,86

 

Financieel overzicht  NVAW 3e kwartaal 2023
juli / augustus / september
Saldo per 01-07-2023   € 4.619,52
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 175,00 Neutralisatie kosten (-)
Donaties                   10,00 Portokosten        8,30
Verkopen kleding                   70,00 Materiaal kleding/tuigen
Ontvangen portokosten                     8,30 Hosting website
Diversen Bankkosten      43,50
Telefoonkosten
Diversen
Donatie HoKaZo    500,00
Totaal                 263,30 Totaal    551,80
Saldo per 01-10-2023   €  4.331,02

 

Financieel overzicht  NVAW 2e kwartaal 2023
april / mei / juni
Saldo per 01-04-2023   € 4.466,94
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 180,00 Neutralisatie kosten (2)    364,74
Donaties                 221,40 Portokosten     29,38
Verkopen kleding                 315,50 Materiaal kleding/tuigen
Ontvangen portokosten                   29,38 Hosting website    154,88
Diversen Bankkosten     44,7
Telefoonkosten
Diversen
Totaal                 746,28 Totaal    593,70
Saldo per 01-07-2023   €  4.619,52

 

Financieel overzicht  NVAW 1e kwartaal 2023
januari / februari / maart
Saldo per 01-01-2023   €  4.575,86
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  160,00 Neutralisatie kosten (0)
Donaties                    27,93 Portokosten    126,47
Verkopen kleding                  419,00 Materiaal kleding/tuigen    633,50
Ontvangen portokosten                    94,52 Hosting website
Diversen Bankkosten      47,40
Telefoonkosten        3,00
Diversen
Totaal                  701,45 Totaal    810,37
Saldo per 01-04-2023   €  4.466,94

 

Financieel overzicht NVAW 2022
Saldo per 01-01-2022   €  3.552,38
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  760,00 Neutralisatie kosten 5  1.162,81
Donaties                  455,80 Portokosten    279,39
Verkopen kleding               2.075,65 Materiaal kleding/tuigen    802,50
Ontvangen portokosten                  293,79 Hosting website    117,36
Diversen                      3,00 Bankkosten    180,70
Telefoonkosten      22,00
Diversen
Totaal               3.588,24 Totaal  2.564,76
Saldo per 01-01-2023   €  4.575,86

 

Financieel overzicht NVAW 2021
Saldo per 01-01-2021   €  3450,06
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  660,00 Neutralisatie kosten 8  1.698,67
Donaties                  341,57 Portokosten     386,97
Verkopen kleding               2.053,00 Materiaal kleding/tuigen     811,48
Ontvangen portokosten                  373,97 Hosting website     108,90
Diversen Bankkosten     184,20
Telefoonkosten         1,00
Diversen     135,00
Totaal 3.428,54 Totaal  3.326,22
Saldo per 01-01-2022   €  3.552,38

 

Financieel overzicht NVAW 2020
Saldo per 01-01-2020   €  1.804,86
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  640,00 Neutralisatie kosten 9  1.767,59
Donaties               1.728,25 Portokosten    527,89
Verkopen kleding               2.972,45 Materiaal kleding/tuigen  1.561,30
Ontvangen portokosten                  527,13 Hosting website    108,90
Diversen                    21,55 Bankkosten    166,53
Telefoonkosten      22,00
Diversen      89,97
Totaal               5.889,38 Totaal  4.244,18
Saldo per 01-01-2021   €  3.450,06

 

Financieel overzicht NVAW 2019
Saldo per 01-01-2019   €  2.953,77
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  595,00 Neutralisatie kosten 13  2.407,03
Donaties                  258,83 Portokosten     457,20
Verkopen kleding               2.401,40 Materiaal kleding/tuigen  1.715,00
Ontvangen portokosten                  402,30 Hosting website     108,90
Diversen                    64,50 Bankkosten     135,16
Telefoonkosten       39,00
Diversen         8,65
Totaal               3.722,03 Totaal  4.870,94
Saldo per 01-01-2020   €  1.804,86

 

Financieel overzicht NVAW 2018
Saldo per 01-01-2018   €  5.060,15
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  757,50 Neutralisatie kosten 17  3.734,87
Donaties                  220,95 Portokosten    589,93
Verkopen kleding               2.948,00 Materiaal kleding/tuigen  1.866,00
Ontvangen portokosten                  496,14 Hosting website     108,90
Diversen Bankkosten     136,45
Telefoonkosten       21,00
Diversen       71,82
Totaal               4.422,59 Totaal  6.528,97
Saldo per 01-01-2019   €  2.953,77

 

Financieel overzicht NVAW 2017
Saldo per 01-01-2017   €  5.354,18
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  727,50 Neutralisatie kosten 9  1.842,93
Donaties                  672,84 Portokosten     187,75
Verkopen kleding               1.925,27 Materiaal kleding/tuigen     888,82
Ontvangen portokosten                  296,49 Hosting website     640,00
Diversen                   16,75 Bankkosten     127,64
Telefoonkosten       22,90
Diversen     222,84
Totaal 3.638,85 Totaal  3.932,88
Saldo per 01-01-2018   €  5.060,15

 

Financieel overzicht NVAW 2016
Saldo per 01-01-2016   €  7.005,36
Inkomsten uitgaven
Donateurs                  757,50 Neutralisatie kosten 26  4.214,06
Donaties               1.508,22 Portokosten     223,09
Verkopen kleding               1.305,50 Materiaal kleding/tuigen     745,72
Ontvangen portokosten                  196,10 Hosting website       16,98
Diversen                    23,30 Bankkosten       96,54
Telefoonkosten       18,00
Diversen    1 27,41
Totaal               3.790,62 Totaal  5.441,80
Saldo per 01-01-2017   €  5.354,18

 

Financieel overzicht NVAW periode
oktober – november – december 2015
Saldo per 01-10-2015     € 6.268,27
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 202,50 Castratie( 7 ) kosten    906,95
Donaties                 308,16 Materiaal kosten    523,78
Verkopen kleding                 542,00 Portokosten    190,76
Verkoop shop                   69,40 Diversen onkosten      80,07
Ontvangen portokosten                 236,16 Declaratie brandstof      15,45
Veiling                 608,00 Inkoop webshop      23,37
Markten                 511,25
Totaal              2.477,47 Totaal 1.740,38
Saldo per  31-12-2015   € 7.005,36

 

Financieel overzicht NVAW periode
juli – augustus – september 2015
Saldo per 01-07-2015   € 5.822,37
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 180,00 Castratie( 6 ) kosten    945,66
Donaties                 416,69 Materiaal kosten    321,00
Verkopen kleding              1.067,50 Portokosten    132,08
Verkoop shop                 101,15 Diversen onkosten    146,81
Ontvangen portokosten                 129,12 Telefoonkosten        2,26
Diversen                 135,00 Inkoop webshop      35,75
Totaal              2.029,46 Totaal 1.583,56
Saldo per 30-09-2015   € 6.268,27

 

Financieel overzicht NVAW periode
april – mei – juni 2015
Saldo per 01-04-2015     € 5.366,23
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 202,50 Castratie( 4  ) kosten    636,49
Donaties                 112,50 Diversen onkosten    598,60
markt                 200,20 Bankkosten      38,12
Verkoop shop                 180,13 Uitbetaling veiling    880,20
Veiling              1.387,65 Greyhound Friends en
Diversen                     5,00 Animal Care Projects
Totaal              2.609,55 Totaal 2.153,41
Saldo per 30-6-2015   € 5.822,37

 

Financieel overzicht NVAW periode
januari – februari – maart 2015
Saldo per 01-01-2015     € 5.230,42
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 210,00 Castratie( 11  ) kosten 1.318,24
Donaties              1.325,75 Diversen onkosten    740,59
Verkoop kleding                 619,20 Bankkosten      37,59
Verkoop shop                   41,75
Veiling                   25,95
Diversen                     9,58
Totaal              2.232,23 Totaal 2.096,42
Saldo per 31-03-2015    € 5.366,23

 

Financieel overzicht NVAW periode
oktober – november – december 2014
Saldo per 1-10-2014 € 4.400,34
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 235,00 Castratie( 6 ) kosten 1.093,95
Donaties                 430,00 Diversen onkosten    829,59
Verkoop kleding                 749,51 Bankkosten      32,84
Verkoop shop                 120,15
Veiling              1.015,55
Verkopen markt                 236,25
Totaal              2.786,46 Totaal 1.956,38
Saldo per 31-12-2014     € 5.230,42

 

Financieel overzicht NVAW periode
juli – augustus – september 2014
Saldo per 01-07-2014     € 2.567,87
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 235,00 Castratie( 2 ) kosten    223,08
Donaties              1.735,00 Materiaal kosten    457,75
Verkoop kleding                 254,90 Bankkosten      35,64
Verkoop shop                 324,04
Totaal              2.548,94 Totaal    716,47
Saldo per 31-9-2014     € 4.400,34

 

Financieel overzicht NVAW periode
april – mei – juni 2014
Saldo per 01-04-2014     € 1.540,35
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 210,00 Castratie( 9 ) kosten 1.566,69
Donaties                 610,00 Bankkosten      26,38
Verkoop kleding                   93,50 Diversen kosten      25,00
Verkoop shop                 445,40
Inkomsten markten                 642,84
Veiling                 643,85
Totaal              2.645,50 Totaal 1.618,07
Saldo per 31-6-2014     € 2.567,87

 

Financieel overzicht NVAW periode
januari – februari – maart 2014.
Saldo per 01 -01- 2014    € 1.360,73
Inkomsten uitgaven
Donateurs                 147,50 Castratie  kosten    375,38
Donaties                 325,00 Bankkosten      35,00
Verkoop kleding                   75,00
Verkoop shop                   37,50
Verkopen loterij 6 april                     5,00
Totaal                 590,00 Totaal    410,38
Saldo per  31-03-2014     € 1.540,35
Financieel overzicht NVAW periode
september – oktober – november – december 2013
Saldo per 01-10-2016     €  6.261,72
Inkomsten uitgaven
Castratie medische kosten    517,05
Donaties                 500,02 Bankkosten 01-10/31-12      27,03
1e Veiling              1.052,44 Bankkosten        0,60
2e Veiling                 360,64 Drukwerk        7,69
Totaal              1.913,10 Totaal    552,37
Saldo per 01-01-2014   €1.360,73