Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

Het jaar 2017 is overgegaan in 2018.
Bij zo’n gebeurtenis is het altijd gebruikelijk terug te kijken naar wat geweest is in het afgelopen jaar.
De NVAW kan terugkijken op een mooi en gezond jaar.
Voor 10 windhonden heeft de NVAW, hetzij geheel hetzij deels, de castratiekosten mogen en kunnen vergoeden. Van de andere 3 worden de nota’s nog verwacht.
Dit hebben we mede dankzij onze vaste donateurs, donaties en bestellingen van kleding en tuigen en de medewerking van de asielen kunnen realiseren.

Allen hartelijk bedankt namens de vrijwilligers en het bestuur van de NVAW.