Overzicht gecastreerde windhonden van het jaar 2016.

Het jaar 2016 is overgegaan in 2017. Bij zo’n gebeurtenis is het altijd gebruikelijk terug te kijken naar wat geweest is in het afgelopen jaar. De NVAW kan terugkijken op een mooi en gezond jaar. Er zijn 27 windhonden gecastreerd waarvan de NVAW hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk de castratiekosten heeft kunnen vergoeden. Dit hebben we mede dankzij u, onze vaste donateurs, eenmalige donateurs, bestellers van kleding en tuigen, de medewerkers van de asielen en alle anderen die de NVAW steunen, kunnen realiseren.

 

Allen hartelijk bedankt namens de vrijwilligers en het bestuur.