Galgo Project

De NVAW wil Galgo Project heel en dan ook heel hartelijk danken voor de prachtige donatie van € 1.000,00 die wij mochten ontvangen.