Patrice Röben

De NVAW heeft een donatie mogen ontvangen van Patrice Röben van € 40,00.
Patrice heel hartelijk dank daarvoor.