Sigrid Verspuij

De NVAW bedankt Sigrid Verspuij hartelijk voor haar donatie van € 10,00.