Sigrid Verspuij

De NVAW bedankt Sigrid Verspuij heel hartelijk voor haar donatie.