Stichting Greyhound Friends Nederland

De NVAW wil Greyhound Friends Nederland heel en dan ook heel hartelijk danken voor de prachtige donatie van € 500,00 die wij mochten ontvangen.